PRIVACYVERKLARING Car Service Vanneste kan persoonsgegevens over U verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Car ServiceVanneste ,en /of omdat U deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Car Service Vanneste verstrekt. Car Service Vanneste kan de volgende persoonsgegevens verwerken: -Uw voor en achternaam , adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres -uw bedrijfsgegevens ( BTW nummer, ondernemingsnummer) -merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd -merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling -ingeval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling -datum van registratie van de gegevens en de bron -informatie afkomstig van derde partijen: Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases( bv. van de fabrikant van uw voertuig of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gespecialiseerde reclame te kunnen versturen. Car Service Vanneste verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u schriftelijk (per post /per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Car Service Vanneste kan uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming (rechtsgrond: art.6a van de pricacywet) om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon. Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract(rechtsgrond: art.6b. van de privacywetgeving) Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvordering aan derden). Voor het onderhoud, herstel en depannage va uw voertuig. Voor boekhoudkundige doeleinden. Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures. Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f van de privacy wetgeving) Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel. Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie van derde partijen. Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art.6d. van de privacywet). Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig. Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (rechtsgrond: art 6c. van de privacy wetgeving) In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en /of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen. Daarnaast kan Car Service Vanneste uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van overdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Car ServiceVanneste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Car Service Vanneste verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.
Prins Boudewijnlaan 1 2600 Berchem Tel: 03/281.61.20
2022 CarServiceVanneste- alle rechten voorbehouden
PRIVACYVERKLARING Car Service Vanneste kan persoonsgegevens over U verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Car ServiceVanneste ,en /of omdat U deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Car Service Vanneste verstrekt. Car Service Vanneste kan de volgende persoonsgegevens verwerken: -Uw voor en achternaam , adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres -uw bedrijfsgegevens ( BTW nummer, ondernemingsnummer) -merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd -merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling -ingeval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling -datum van registratie van de gegevens en de bron -informatie afkomstig van derde partijen: Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases( bv. van de fabrikant van uw voertuig of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gespecialiseerde reclame te kunnen versturen. Car Service Vanneste verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u schriftelijk (per post /per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Car Service Vanneste kan uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming (rechtsgrond: art.6a van de pricacywet) om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon. Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract(rechtsgrond: art.6b. van de privacywetgeving) Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvordering aan derden). Voor het onderhoud, herstel en depannage va uw voertuig. Voor boekhoudkundige doeleinden. Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures. Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f van de privacy wetgeving) Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel. Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie van derde partijen. Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art.6d. van de privacywet). Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig. Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (rechtsgrond: art 6c. van de privacy wetgeving) In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en /of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen. Daarnaast kan Car Service Vanneste uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van overdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Car ServiceVanneste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Car Service Vanneste verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.